Historie

Afridana A/S blev grundlagt i København den 23. september 1933 og hed oprindelig Home and Colonial Trading Co. Aktieselskab.

Navnet blev i 1935 ændret til Afridana A/S.

Selskabets handelsvarer blev dengang hovedsagligt hentet i Afrika, hvorfra man havde stor import af blandt andet olieholdige bomuldsfrø, som efter presning i Danmark blev anvendt til fremstilling af levnedsmidler eller solgt til husholdningsbrug.

I 1950’erne var metalstøbning og produktion af elektronik i fremgang og Afridana etablerede samarbejde med Junker GmbH, IKO GmbH (i dag S&B Industrial Minerals GmbH) og Richard Anton GmbH om formidling af smelteovne, bentonit og kul samt opkulnings grafit og koks til støberibranchen.

I elektronikbranchen og indenfor metalpresning etableres samarbejde med Acheson BV i Holland. Dette selskab eksisterer i dag under navnet Henkel Electronics Materials NV.

Fælles for dem alle er, at samarbejdet har strakt sig over mere end 50 år med konstant udvikling og fornyelse af teknologi og produktsortiment.

I takt med at miljøbevidsthenden vandt frem og man opdagede at udledning af urenset spildevand ikke var en langsigtet løsning begyndte selskabet i 1970’erne at fokusere på miljø og vandbehandling, således at dette i dag er selskabets største forretningsområde.​

Gadagervej 15, 2620 Albertslund// Telefon: 33 15 42 00 // CVR: 16931144 // E-mail: afridana@afridana.dk