Vi bringer vandet i form

Afridana A/S markedsfører i samarbejde med

NEROLAN Wassertechnik GmbH

​Produkter til vand og spildevandsbehandlin

Afridana og Nerolan har siden NEROLAN Wassertechnik GmbH blev grundlagt i 1990 samarbejdet omkring producering og markedsføring af produkter og anlæg til brug for vandbehandling.

Med vores omfattende produktsortiment er vi en kompetent partner for vores kunder indenfor offentlig og industriel spildevandsbehandling, papirindustri og drikkevandsforsyning.

Vores mangeårige erfaring med flokkuleringsmidler, fældningskemikalier og skumdæmpere sætter os i stand til at finde de optimale løsninger på vores kunders specifikke krav.

Desuden tilbyder vi opløsnings- og doseringsanlæg samt teknisk bistand til optimering af flokkulerings- og fældningsprocessen.

Vores brede lagersortiment og egen distributionsafdeling sætter os i stand til at holde leveringstiden nede.

I tillæg til den fremragende produktkvalitet er vores stærke side problemløsning og teknisk kundeservice.

Den faglige rådgivning er særlig vigtig for os.

Vi ser os selv som en serviceorienteret virksomhed og vores højt kvalificerede personale tilbyder kunderne løbende teknisk rådgivning.

Videreudvikling og optimering af eksisterende produkter samt udvikling af nye produkter finder sted i laboratorierne hos vores samarbejdspartner Nerolan med hovedkontor i Krefeld og produktionsafdelingen i Holungen i Tyskland.

Vores anvendelsestekniske laboratorium er i stand til behandle alle problemer i relation til anvendelse af vandbehandlingsprodukter og udarbejde kundespecifikke løsninger.​

Anvendelsesområde

Funktion

Spildevands- og slambehandling

Opkoncentrering og afvanding af slam fra offentlige og industrielle rensningsanlæg

Papirindustri

Rensning af spildevand fra si og produktion, retentionsmidler

Rensning af drikkevand fra overflade

- eller grundvand

Udfældning, klaring, opkoncentrering og

afvanding

Sukkerindustri

Rensning af vaskevand og råsaft

Oparbejdning af sand, grus og skærver

Udfældning og afvanding af vaske- og

spildevand

Vandrensning i metalindustrien

Klaring af spildevand fra stålfremstilling, valseværker og galvanisk industri

Kemisk industri

Klaring af olieholdigt spildevand, afvanding

af slam, udfældning og klaring af lud og

saltlage

Vådrensning af mineralske råstoffer

Opkoncentrering og afvanding før og efter

flotation

Produkter til spildevandsbehandling

Anvendelse

Produkt

Maskinel afvanding af udrådnet slam og aerobt stabiliseret slam / bioslam med centrifuger, sibåndpresser og kammerfilterpresser

Kationisk flokkuleringsmiddel på basis af polyacrylamid i form af granulat eller

emulsion

Maskinel slamkoncentrering af overskudsslam

med tromlesi eller sibånd

Kationisk flokkuleringsmiddel på basis af polyacrylamid i form af granulat eller

emulsion

Statisk slamkoncentrering af udrådnet slam og overskudsslam

Flokkuleringsmiddel på basis af kationisk

polyamin og polymer på DADMAC-basis

Hydraulisk optimering af efterklaring

Kationisk flokkuleringsmiddel på basis af polyacrylamid

Flydeslam og fosfatfældning

Aluminiumsholdigt fældningsmiddel som polyaluminiumklorid og kombinations-

produkter med forstærket flokkulering

Skumbekæmpelse

Skumdæmpning

Lugtbinding

Lugtbinder på basis af appelsinterpener

Forebyggelse af belægninger samt dispergering

Polysyrer på organisk og uorganisk basis

Rengøring af smudsige overflader

Alkaliske og sure rengøringsmidler og koldrensemidler

Eliminering af trådformede bakterier og flydeslam

Microflokkuleringsprodukter

Gadagervej 15, 2620 Albertslund// Telefon: 33 15 42 00 // CVR: 16931144 // E-mail: afridana@afridana.dk