Flyvedligeholdelse og ground support

Til vedligeholdelse af fly og helikoptere leverer vi markedets mest miljøvenlige vaskemidler.
Vi leverer ligeledes rensevæsker til flymotorer, malingfjernere, plast blæse materiale samt NDI udstyr og væsker til revnesøgning på metaloverflader.

Til behandling af brugte væsker leverer vi løsninger til opsamling af kemi og rensning af spildevand fra lufthavne, således at udledningskrav til kommunale renseanlæg overholdes

Har du ikke selv vaskeudstyret eller skumpålæggere kan vi også hjælpe med at finde en løsning som modsvarer netop dit behov.

Herudover formidler vi Hydrauliske testenheder, prøvestande og ground support udstyr til brug på alle typer fly og helikoptere.

Hydrauliske testere og Ground support udstyr

Komponent Testbænke

www.chemetall.com/Industries/Aerospace

www.suntestsystems.com

www.ardroxengineering.com

Gadagervej 15, 2620 Albertslund// Telefon: 33 15 42 00 // CVR: 16931144 // E-mail: afridana@afridana.dk